Кам’янська сіл/рада
http://sofkamyansil.dp.gov.uaУ К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

КАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОФІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА  СЕСІЯ

 

 

 РІШЕННЯ

 

Про  податок на майно - податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

                  На підставі Податкового кодексу України № 2755 від 02.12.2010 р. ( із змінами та доповненнями), Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою зміцнення місцевого бюджету ,  сільська рада 

                                                                вирішила:

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3. База оподаткування

3.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості  – на 60 кв. метрів,

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  – на 120 кв. метрів,

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, в тому числі їх часток – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий  податковий (звітний) період (рік).

3.3..  База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.4.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Не є об’єктами оподаткування

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;             в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                г) гуртожитки;                                                                                                                                     ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;                                      д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;                                                                           е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;                                                                                                               є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;                                               ж) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

5. Ставка податку

 

1.Встановити ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, незалежно від місця їх розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, у розмірі 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року,  за 1 кв. метр бази оподаткування.

2 . Встановити ставку податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування а саме:

- Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, туристичні бази, табори для відпочинку - 0,5 відсотки;

- будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей, будівлі  відділення  зв’язку та приміщення  «Укртелеком» -  0,4 відсотків;

-   ресторани та бари, автозаправочні станції, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування  -1 відсоток;

-  торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків - 0,3 відсотки;

-    концертні зали, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції  -0,1 відсоток;

-    гаражі -0,3  відсотки;

-   господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, тощо –

0 відсотків (не оподатковується);

-    інші будівлі -0,5 відсотків.

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

 

7. Порядок обчислення суми податку

 

         7.1. Обчислення суми податку  з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб,  здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

         7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,  надсилаються платнику податків контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації)  до 1 липня  року, що настає  за базовим податковим (звітним) періодом  (роком),

          7.3.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строки сплати податку

9.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

10. Дане рішення набирає чинності  з 01.01.2017 року.

 

11.  Рішення сільської ради № 516-33/УІ від 14.07.2015 р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» вважати таким, що  втратило  чинність після набрання чинності даного рішення.

          12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію по законності,  правопорядку,   з питань  надання  консультацій  та роз’яснень щодо  запобігання  та врегулювання  конфлікту  інтересів,  поводження з майном,  що  може  бути  неправомірною  вигодою та  подарунками  та  регуляторної  політики .

 

Сільський  голова                                                     О.Стрибуль

 

село Кам’янка

08  липня  2016  року

№ 101 – 8 / УІІ