Кам’янська сіл/рада
http://sofkamyansil.dp.gov.uaУ К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

КАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОФІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА  СЕСІЯ

 

 

 РІШЕННЯ

 

 

Про податок на майно – плата за землю

 

 

           На підставі Податкового кодексу України № 2755 від 02.12.2010 р. ( із змінами та доповненнями), Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою зміцнення місцевого бюджету ,  сільська рада 

                                                                 вирішила:

Встановити  податок на майно  в  частині  плата на землю.

1.Платником земельного податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

 

2. Об’єктом оподаткування є:

2.1. земельні ділянки, які перебувають в власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. Базою оподаткування є:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок в межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації:

3.2. площа земельних ділянок, грошова оцінка яких не проведено.

 

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки,  нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від їх місцезнаходження):

4.1.ставка земельного податку за земельні ділянки які перебувають у власності або постійному користуванні фізичних осіб (для обслуговування житлових будинків до 0,25 га), встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

4.2. ставка земельного податку  за земельні ділянки, які перебувають у  користування суб’єктів господарювання комунальної та державної власності (органи державної влади та органів місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації лікування та оздоровлення хворих, військові формування, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів-  0,5 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки;

4.3. ставка земельного податку за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання та на підставі права власності (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

4.4. ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь, які використовуються для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту  - 0,5  відсотків  від їх нормативної грошової оцінки,

4.5. ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні фізичних , юридичих осіб за сільськогосподарські  угіддя (ріллі) за межами населених пунктів - 0,4 відсотка від їх нормативної грошової оцінки(бувших КСП відповідно);

4.6. ставки земельного податку за земельні ділянки, які використовуються землекористувачами  без зареєстрованих  належним чином  правоустановчих  документів на володіння (користування)  земельної ділянки,  у розмірі  6,0 відсотків  від нормативно грошової оцінки.

 

5.Ставки земельного  податку  за  земельні ділянки,  розташовані за межами  населених  пунктів, нормативно-грошову  оцінку яких не проведено:

5.1. ставка податку  за  земельні  ділянки,  розташовані  за  межами  населених пунктів (за  земельні ділянки, надані  підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та  деяких  інших категорій  земель)  встановлюється  в  розмірі 5,0 відсотків від  нормативно  грошової  оцінки  одиниці  ріллі  по  Дніпропетровській  області;

5.2. ставки земельного податку, за земельні ділянки, надані для потреб  сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  5,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки  одиниці  ріллі  по  Дніпропетровській  області;

5.3. ставка податку  за земельні ділянки на землях водного фонду  0,4 відсотка  від їх нормативної грошової оцінки  одиниці ріллі  по  Дніпропетровській  області.

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються згідно статті 281 Податкового Кодексу України.

 

7. Встановити базовим податковим (звітним) періодом для нарахування земельного податку є календарний рік (з 1 січня по 31 грудня);

7.1. для новостворених підприємств, організацій, які набули право власності або користування на нові земельні ділянки, можу бути меншим 12 місяців.

 

8. Порядок обчислення плати за землю проводиться згідно статті 286 Податкового Кодексу України.

 

9. Строки сплати за плати за встановлюються згідно статті 287 Податкового кодексу України

 

10. Податок сплачується за місцем розташування  земельної ділянки.

11.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року

12. Рішення  Кам’янської сільської  ради №476-30/УІ від 30.01.2015 року «Про встановлення    ставок земельного податку»  вважати  таким, що  втратило чинність після набрання чинності даного рішення.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по законності,  правопорядку,   з питань  надання  консультацій  та роз’яснень щодо  запобігання  та врегулювання  конфлікту  інтересів,  поводження з майном,  що  може  бути  неправомірною  вигодою та  подарунками  та  регуляторної  політики .

 

Сільський  голова                                                     О.Стрибуль

 

село Кам’янка

08  липня  2016  року

№ 102 – 8 / УІІ