Кам’янська сіл/рада
http://sofkamyansil.dp.gov.uaАналіз регуляторного впливу проекту рішення Кам’янської сільської ради

«Про  податок на майно - податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки»

1. Опис проблеми .

   Відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” , повноваження щодо встановлення податку на майно ,    покладені на органи місцевого самоврядування.

   У зв”язку зі внесенням змін до Податкового кодексу України ,  виникла необхідність внести зміни до  встановлених на території Кам’янської сільської ради нових розмірів місцевих податків та зборів на нерухоме майно , відмінне від земельних ділянок , земельний та транспортний податок .

   Проблема полягає в необхідності затвердження змін до нового податку на майно   з урахуванням змін законодавства . До участі у вирішенні цього питання були залучені фахівці сільської ради , які прийняли участь у розробці змін до  нового податку на майно  .

   На підставі всебічного аналізу податку на майно ,   проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про  податок на майно - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 Вказану проблему неможливо розв”язати за допомогою ринкових механізмів , тому , що відповідно до діючого законодавства податок на майно  та порядок сплати встановлюються сільською радою .

2. Цілі державного регулювання .

   Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері , зокрема , Податкового кодексу України ст. 265, спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально – економічного розвитку населених пунктів сільської ради .

   Цілі прийняття регуляторного акта наступні :

-         визначення переліку податків на майно ,  що встановлюються на території сільської ради ;

-         внесення змін до встановлених  розмірів податків на майно  .

3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей , перевага обраного способу .

    Внесення змін до встановлених податків на майно  з економічно обґрунтованими ставками є єдиним альтернативним способом досягнення цілей , так як вони розроблені у відповідності до змін у Податковому кодексі України .

4. Опис механізмів та заходів , які забезпечать розв”язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту .

   Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлювати податок на майно  з обов”язковим визначенням об”єкту оподаткування , платників податків та податкових періодів .

   Рішення проблеми , зазначеної у п. 1 цього Аналізу , повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сільської ради «Про  податок на майно - податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки» з дотриманням вимог Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” .

   Розробка проекту рішення сільської ради здійснюється за принципами :

-         доцільність , адекватність , прозорість , ефективність , збалансованість .

   Механізми і заходи , які забезпечують розв”язання визначеної проблеми :

-         отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо внесення змін до податку на майно   ;

-         підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради .

   Даний регуляторний акт мотивує суб”єктів господарювання , органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому , що :

-         положення даного акту прості ;

-         чітко врегульовані права та обов”язки суб”єктів , на яких поширюється вказаний акт .

5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей .

Прийняття зазначеного регуляторного акту повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу .

   Впровадження рішення сільської ради «Про  податок на майно - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  після його прийняття має здійснюватися :

-         сільською радою у частині внесення змін , викладення рішення в новій редакції та оприлюднення рішення .

   Дія акту поширюється на широке коло суб”єктів господарської діяльності

( юридичних та фізичних осіб ) . Запропоновані зміни до податку на майно  відповідають вимогам діючих нормативно – правових актів .

   У органів влади та суб”єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акту , а саме :

- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення ;

- суб”єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку зареєструватися та платити податки , які передбачені даним рішенням ;

- представники податкових органів мають право контролювати сплату податків .

   На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори , як :

-         неналежне ставлення та сплата податку на майно  суб”єктами господарювання ;

-         зміна діючого законодавства .

   Позитивним фактором є надходження коштів до сільського бюджету , які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ .

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту .

    Додаткових матеріальних та інших витрат , окрім сплати податку на майно  від реалізації цього рішення не будуть нести ні сільська рада , ні суб”єкти господарської діяльності .

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення надходжень до бюджету;

Розвиток інфраструктури села .

Процедура розробки регуляторного акту

( витрата робочого часу спеціалістів , які готували регуляторний акт )

Інтереси суб”єктів господарювання

Розвиток інфраструктури села

Сплата обов”язкового податкового платежу

Інтереси громадян

Вирішення частини соціальних проблем сіл за рахунок зростання доходної частини сільського бюджету

Сплата обов”язкового податкового платежу

 

7. Строки дії регуляторного акту .

   Строк дії даного акту необмежений , якщо інше не буде передбачене законом .

8. Заходи з відстеження з результативності регуляторного акту .

  З метою відстеження результативності регуляторного акту, сільською радою  буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних. 

                         Сільський голова :                               О.Стрибуль