Кам’янська сіл/рада
http://sofkamyansil.dp.gov.ua 

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

КАМ’ЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОФІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

 

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

  сільського  голови

 

Про проведення перевірки відомостей щодо застосування
заборон, передбачених Законом
 України “Про очищення влади”

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р :

 

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно:

  - Левченко Алли Миколаївни, головного бухгалтера  сільської ради;

  - Ліварчук Наталії Вікторівни, спеціаліста ІІ категорії сільської ради;

  -  Залєвської Світлани Миколаївни, спеціаліста ІІ категорії сільської ради;

  -  Проценка  Олександра Станіславовича, спеціаліста ІІ категорії сільської ради;

  -  Соколової  Світлани Юріївни, спеціаліста ІІ категорії сільської ради;

  -  Ткаченко Ольги Сергіївни, спеціаліста ІІ категорії сільської ради,   визначивши 

20  грудня 2016  року днем початку проведення перевірки.

2. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, в межах періоду, встановленого відповідно до плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.

 

3. Призначити відповідальною за проведення перевірки щодо посадових осіб  Кульпанову Т.В., секретаря сільської ради.

   3.1.Відповідальній за проведення перевірки щодо посадових осіб  Кульпановій Т.В., секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційній веб-сторінці Кам’янської сільської ради  у день його видання.

   3.2.Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційній веб-сторінці Кам’янської сільської ради  :

1) інформації про початок проходження перевірки особою;

2) копії заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

4. Особи, які підлягають перевірці, зобов’язані у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати:

-у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”:

власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за відповідною формою;

копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою (далі - засвідчені копії):

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі - декларація).

 

         5. Забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням , у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках).  

 

Сільський  голова                                                      О.Стрибуль

 

село Кам’янка

19  грудня  2016  року

№ 50-к

 

 

 

З розпорядженням ознайомлені:

        

__________________ А.М.Левченко    

__________________ Н.В.Ліварчук       

__________________ С.М.Залєвська

__________________ О.С.Проценко

__________________ С.Ю.Соколова

__________________ О.С.Ткаченко