http://sofkamyansil.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Кам’янська сіл/рада >> Новини
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кам’янської сільської ради «Про податок на майно - транспортний податок»
Версія для друку Написати листа

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Кам’янської сільської  ради

«Про  податок на майно - транспортний  податок»

Аналіз регуляторного впливу до проекту даного рішення  сільської ради підготовлено на виконання вимог розділу XIІ „Податкового Кодексу України”, згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

1.Проблема, яку передбачається вирішити шляхом регулювання.

Розділом I, ст.10, 12 «Податкового кодексу України» визначено перелік місцевих податків і зборів та повноважень сільських  рад щодо податків та зборів, ст.267 Розділом XIІ «Податкового кодексу України» передбачено, що сільською радою у складі податку на майно встановлюється ставка транспортного податку.

Прийняття даного рішення дозволить в подальшому забезпечити наповнюваність дохідної частини сільського  бюджету.

 2.Цілями регулювання є:

Метою затвердження даного рішення є:

 виконання вимог Податкового кодексу України;

 дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 забезпечення наповнюваності сільського  бюджету.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

- не встановлювати ставок транспортного податку;

- прийняття сільською  радою нормативно-правового акту (далі – НПА) – рішення «Про  податок на майно - транспортний  податок»

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій альтернативі через те, що в цьому випадку досягти мети, тобто, забезпечення надходжень до сільського  бюджету та дотримання вимог чинного законодавства, можливо лише з прийняттям нормативно-правового акту - рішення Кам’янської сільської  ради «Про  податок на майно - транспортний  податок

Податковим кодексом України чітко визначено ставка транспортного податку на 1 січня поточного року – 25000грн. .

4.Механізми та заходи, які пропонується для розв’язання проблеми

Проблему наповнення доходної частини сільського  бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Кам’янської сільської  ради «Про податок на майно - транспортний податок».

Запропонований вихід із ситуації що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення сільської  ради підлягає оприлюдненню у мережі Інтернет.

5. Очікувані результати від прийняття рішення.

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосуємо метод аналізу вигод і витрат.

Враховуємо інтереси наступних цільових груп:

 органи місцевого самоврядування;

 фізичні особи-підприємці;

 громадяни.

Цільова група

Переваги

Витрати

Органи місцевого самоврядування:

1. Забезпечення надходжень до місцевого бюджету

2. Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати транспортного податку на території сільської ради

 

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта)

 

фізичні особи-підприємці:

 

1. Прозорість дій місцевих органів влади.

2. Визначення чіткої ставки транспортного податку та вимог до транспортних засобів, що є об’єктом оподаткування.

 

Обов’язки щодо сплати транспортного податку до сільського  бюджету.

 

Населення

Збільшення бюджетних коштів, що спрямовуються на вирішення соціальних питань

Відсутні

 

6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Запропонований проект рішення  Кам’янської сільської  ради встановлюється строком на 1 рік (на 2018 рік), з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин або подовження його строку дії.

7.Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують дію регуляторного акту є:

1) кількісні показники:

- надходження до міського бюджету,

- кількість платників транспортного податку;

2) якісний показник :

 підвищення податкової культури.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності регуляторного акту, сільською радою  буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних.

 

 

Сільський голова                              О.Стрибуль

 

 

 

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор